Colofon

De website www.overheidsadressen.nl wordt samengesteld door Sdu Uitgevers en komt tot stand in samenwerking met de volgende instanties:

VNG

De gemeentelijke gegevens op overheidsadressen.nl worden beheerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze gegevens worden door Sdu Uitgevers gebruikt om de Gids Gemeentebesturen en de online Overheidsadressen.nl samen te stellen.

De VNG staat samen met haar leden voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG zet de trend in het binnenlands bestuur en bereikt zichtbaar resultaat voor raad, college en ambtenaren. Om met haar leden te communiceren is de VNG afhankelijk van een actueel en kwalitatief hoogstaand adressenbestand. De inspanning die de VNG hiertoe levert, maakt de genoemde producten dan ook betrouwbaar en waardevol.

Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland

De gegevens van het Europa-deel van deze website zijn afkomstig uit de Europese Almanak. Dit naslagwerk wordt jaarlijks samengesteld door Sdu Uitgevers en bevat onder andere een overzicht van adressen van de Europese instellingen, van alle overige Europese instanties en van organisaties die zich in Nederland met deelgebieden van Europees beleid bezighouden.

Reactie

Kortom, de gegevens die de basis vormen voor Overheidsadressen.nl zijn afkomstig van diverse instanties. Mocht u opmerkingen hebben over de inhoud, dan vernemen wij die uiteraard graag. Op die manier kunnen wij de kwaliteit blijven verbeteren.

Sdu Uitgevers Redactie Almanakken Postbus 20025 2500 EA Den Haag tel (070) 378 99 11 fax (070) 378 97 88 redactie.almanakken@sdu.nl

Vanwege de aard van de uitgave, gaat Sdu uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht.