Help

Gebruikers met Internet Explorer 8

Indien u Internet Explorer 8 met compatibiliteitsmodus ingeschakeld gebruikt kunt u problemen ervaren met de weergave van de website. Zet deze functie uit voor verbeterde weergave.

Zoeken

U kunt één of meer zoekwoorden invoeren in het zoekveld boven in de website.
U zoekt bijvoorbeeld op het woord 'overheid'. Typ dit woord in het zoekveld en druk op Enter.
Gebruikt u meerdere woorden in het zoekveld, bijvoorbeeld "overheid burger" dan zoekt het programma naar alle documenten waarin één of beide ingevoerde woorden voorkomen. Deze woorden hoeven niet bij elkaar in de buurt te staan

Indeling Zoekresultaat

De documenten worden gesorteerd op relevantie. Deze relevantie wordt op geavanceerde wijze berekend. De documenten die beter scoren worden hoger in de lijst geplaatst.
Het zoekresultaat wordt verdeeld in pagina's van 20 titels.
Indien het zoekresultaat méér dan 20 documenten bevat, verschijnt onder de titel van het laatste document een hyperlink naar de volgende reeks documenten in het zoekresultaat. Klik op 'volgende' om die reeks te openen.

Filters

Binnen de zoekresultaten is het mogelijk te filteren naar Soort organisate, Portefeuille en Functieniveau. De relevante resultaten worden getoond op relevantie, en indien nodig gepagineerd met maximaal 20 resultaten per pagina.

Geavanceerde zoekmogelijkheden

Exact zoeken (zoeken op frasen)
U kunt exact zoeken op een frase indien u de frase tussen aanhalingstekens plaatst in het zoekveld (bijvoorbeeld: "andere aspecten").
Het programma zoekt naar alle documenten waarin de frase exact voorkomt.
Indien u geen aanhalingstekens gebruikt zoekt het programma naar alle documenten waarin één of meer woorden uit de frase voorkomen.

Operatoren
De volgende operatoren kunnen gebruikt worden:

+ Met het karakter + kan een woord "verplicht" gemaakt worden. Alle documenten die dit woord niet bevatten zullen niet gevonden worden,
bijvoorbeeld: "+overheid burger" (alles met overheid en eventueel burger)
- Met het karakter - kan gespecificeerd worden dat een woord niet voor mag komen in een document. Alle documenten waarin het wel voorkomt zullen niet getoond worden.
bijvoorbeeld: "-overheid burger" (alles met burger en zonder overheid
* Met het karakter * kan een zogeheten "wildcard" (joker) worden gebruikt. Op deze plaats zal oneindig elk karakter matchen.
bijvoorbeeld: "overhe*" (alle woorden die beginnen met "overhe" (overheidsbeleid, overheidsvoornemen etc.)
Let op: Een zoekopdracht mag niet met een wildcard beginnen.
? Met het karakter ? kan een zogeheten "mask" worden gezet op een karakter. Op deze plaats zal éénmaal elk karakter matchen.
bijvoorbeeld: a?tieplan (voor actieplan of aktieplan)
~ Met het karakter ~ kan een fuzzy term worden gemaakt. Een fuzzy search is een "vage" zoekterm, dat wil zeggen dat het gezochte woord iets mag afwijken van de opgegeven term.
Dit kan erg handig zijn bij het zoeken naar woorden met diacrieten.,
bijvoorbeeld: "financien~"
Let op: Alleen de term voor de ~ wordt fuzzy, niet de hele zoekopdracht.
() Groeperen is een geavanceerde functie waarbij verschillende termen van een zoekopdracht gegroepeerd kunnen worden.
bijvoorbeeld: +(overheid burger) -inburgeren (verplicht overheid of burger, maar niet inburgeren)
Let op: Groepen kunnen gecombineerd worden met de operators + en -, maar niet met de fuzzy operator (~), deze moet op elke afzonderlijke term toegepast worden.


Diacrieten
Zoeken op woorden met "diacrieten", zoals é en ë, ö en ó (bijvoorbeeld: "coördinatie" of "kopiëren") is gewoon mogelijk.
TIP: Als u het diacriet niet kunt invoeren kunt u ook een masker (?) gebruiken. U vult dan bijv. "kopi?ren" in plaats van "kopiëren" in.